Föräldraföreningen ILG

27 februari, 2016 av Gerard

ILG (individuell Liv i Gemenskap) är en föräldraförening som bildades 1993 i samband med införandet av LSS-lagen 1994. Föreningen har som mål att följa tillämpningen av LSS-lagen och SoL vad avser:

  • Förutsättningar för de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna att bedriva sitt samarbete och utvecklas.
  • Möjligheterna  för dem som så önskar att få bo, vårdas, undervisas och arbeta i de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna.

Med andra ord är ILG en ideell förening som vill stödja de föräldrar och anhöriga vars barn eller vuxna vistas i någon av de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna i Sverige.

DSC_0082

fredrik2-copy-1

Föreningen har idag ca 250 medlemmar och välkomna gärna fler. Det är många frågor som ILG kan hjälpa till med, från goda allmänna råd till mer specifik juridisk rådgivning när man som förälder inte når fram till sin kommuns tjänstemän.

Medlemsavgiften är mycket blygsam (100:-/år) och för det får man grattis inträde till bland annt ILG-dagen som anordnas en gång om året på Kulturhuset i Ytterjärna.

Går med i ILG, det är ett bra sätt att träffa andra föräldrar och får hjälp inför en alltmer oviss framtid! För mer info se www.ilg.se eller ring Cecila Westerdahl på 08 551 700 90. Du kan även läsa här en presentation av ILG.

Cecilia Westerdahl