Fastighetslinjen, något för dig?

29 januari, 2014 av Gerard

 Fastighet, byggnation och anläggning

Elever på Fastighetslinjen

I och med den nya gymnasiesärskolan som trädde i kraft hösten 2013, har vi fått tre nya program på Saltåskolan, ett av dem är Fastighet, byggnation och anläggning.

Vad får man lära sig på detta program? På programmet får du lära dig att sköta fastigheter och idrotts/fritidsanläggningar både inomhus och utomhus. Det kan till exempel vara reparationer, lokalvård och återvinning. Utomhus kan det vara markarbeten och skötsel av grönytor i parkanläggningar och trädgårdar.

 Elever vid gymnasiesärskolan i Järna

Elever vid Fastighetslinjen

Du får också lära dig hur du på rätt sätt ska använda och sköta olika verktyg och redskap. Du arbetar mycket praktiskt och du får öva dig i att arbeta både på egen hand och tillsammans med andra. På Saltåskolan finns det många grönområden och fastigheter som vi kan använda oss av, men vi samarbetar också med bland annat Saltå kvarn, Tvetabergs fritidsanläggning och Järna sportklubb (se nästa nyhet).

Och har du tur så kan du efter skolan få ett jobb, såsom Alexander som var i skolan hos oss för ett år sedan och som arbetar nu på ett shoppingcenter. Läs om Alexander här.

Helena

Kategorier

Saltåskolan