Ett sommarjobb som blev livsavgörande

16 november, 2021 av Elin

Vänskapen drog Christian till Sverige och efter än det ena, än det andra, blev det ett livslångt yrkesval inom läkepedagogik på Saltå By. ”Mycket är sig likt men en hel del har ändrat sig i takt med att nya människor, medarbetare, elever, arbetstagare och boende har kommit hit”.

Nu i höst börjar ett stort kvalitetsarbete på Saltå By kring den antroposofiska läkepedagogiska värdegrunden. Antagligen finns ingen som passar bättre för att leda uppdraget än Christian som varit medarbetare länge och haft olika befattningar genom åren. ”Jag går nu in i min nya roll där jag kommer att ansvara för kvalitetsutveckling inom det läkepedagogiska på Saltå By. En ny roll som jag ser fram emot att ta mig an”.

Förändringar är bra och Saltå By utvecklas hela tiden. Det som Christian vill säkerställa är att kärnan finns kvar inom läkepedagogiken. Den gemensamma värdegrunden ska vara förankrad hos alla medarbetare och vara något som Saltå kan stå för och vara stolta över. ”Det väsentligaste i läkepedagogiken är den spirituella människosynen och att varje människa har förmåga att förhålla sig skapande till sina förutsättningar. Det är detta som vi vill ska genomsyra vår verksamhet. Kvalitet har också att göra med öppenhet, samtal, utbyte av kunskap, det som kan föras vidare från människa till människa. Jag vill dela med mig av all den erfarenhet som arbetet på Saltå By har gett mig under mina år som medarbetare”.

Christian har alldeles nyligen publicerat en bok på Kosmos förlag: ”En filosofisk betraktelse av Rudolf Steiners föredragsserie Läkepedagogisk kurs.”Jag har ägnat många helger, morgnar och kvällar de senaste tio åren åt att arbeta fram denna bok och skrivandet har pågått i drygt sex år. Syftet med boken var att göra materialet från 1924 mera tillgängligt för oss idag. Utöver detta var min främsta ambition att sätta Steiners verk i perspektiv och dialog med modern vetenskap och filosofi. Jag ville visa att föredragsserien fortfarande är aktuell och innehåller en skatt av visdom. Jag hoppas att boken kan hjälpa läsaren att få en inblick i den antroposofiska idévärlden samt vara en introduktion till läkepedagogik.

Vill du köpa boken ring eller messa direkt till Christian 070-6041284.

Nästa år firar Saltå By 80 år och det är glädjande att tänka att Christian redan var medarbetare då verksamheten firade 50 år. ”Det gör mig lycklig att fortfarande finnas i ett sammanhang där jag kan förstå livet och mitt yrke lite bättre varje dag. Jag känner att jag gör det på Saltå By. Det kanske är därför jag aldrig har tröttnat på den här platsen”.

Kategorier

Kvalitetsarbete,Saltå By