En tillsynens höst!

4 november, 2010 av Gerard

Denna höst har varit tillsynens höst!

Först kom tre inspektörer från Socialstyrelsen till Ågärde och gjorde en heldags inspektion den 29 september. De fick då träffa medarbetarna, några av eleverna, föreståndaren Christian Texier, samt kontrollerade elevhemmets dokumentation. Från och med 1 januari i år, har Socialstyrelsen tagit över tillsynsansvaret från länsstyrelsen. Nyordningen innebär att inspektion ska ske två gånger per år, varav ett besök är anmält. Besöket 29 september var det aviserade besöket. Några saker som inspektörerna hade synpunkter på har vi redan börjat arbeta med, som t ex att vår hemsida inte var särskilt anpassad för våra elever. Vi tycker att det är ett riktigt påpekande och har påbörjat arbetet med att förändra hemsidan så att alla ska få den information som de behöver, såväl elever, föräldrar och myndigheter. Detta arbete tar dock lite tid så vi räknar med att få igång vår nya hemsida efter årsskiftet.

Den 10 oktober kom sedan inspektörer från Södertälje kommuns miljökontor för att inspektera vårt nya kök. Denna inspektion var helt utan anmärkningar.

Den 13 och 14 oktober var det dags för ytterligare en inspektion. Då var det Skolinspektionen som kom på besök (den förra skolinspektionen gjordes för sex år sedan). Inspektörerna intervjuade både elever och medarbetare, gjorde lektionsbesök och kontrollerade skolans dokumentation. Vi fick beröm för vårt arbete med likabehandlingsplanen och de uppfattade att eleverna trivdes bra på sin skola. Roligt tycker vi! Vi har ännu inte fått deras skriftliga rapport och återkommer om den längre fram.

Och till sist så har Socialstyrelsen aviserat om en tillsyn av Björkängen/Lindängen den 17 november.

Som sagt, mer om detta när vi får in rapporterna.

Gérard