En gymnasieutbildning som ger goda förutsättningar för framtiden

25 maj, 2022 av Elin

Nyfiken på våra nationella program? På Saltå By Gymnasium finns det olika valmöjligheter, så att alla elever kan fokusera på något de själva brinner för. Ett av programmen är Fastighet, Anläggning och Byggnation som Åke Nord är ansvarig för.

 

Förberedd inför vuxenlivet

Fastighet, Anläggning och Byggnation är ett yrkesinriktat nationellt program med stor betoning på arbetsrelaterade uppgifter. Det ger goda förutsättningar för flera arbetstillfällen efter skolan och är ett av de starkaste programmen när det gäller just sysselsättning. “Vuxenlivet efter gymnasiet är det långa livet så att säga, och det är det vi försöker förbereda eleverna inför.” berättar Åke.

 

Många möjligheter

Utbildningen ger möjlighet till många olika yrken då det är ett arbete som ständigt behövs. Några exempel på vad man kan jobba med är skötsel av gräsmattor, parker, grönytor och vård av olika terrängmiljöer. Tack vare den miljö som Saltå By omges av så finns det massor av gröna områden att öva på. “Vi får åka med gräsklipparen över hela Saltå Bys område.” berättar en glad Anton som går i årskurs 1.

 

Starkt engagemang och driv

Åke berättar att eleverna på programmet mest gillar att utföra uppgifter som är handfasta, konkreta och där man ser ett resultat av arbetet på ett positivt sätt.
“Jag jobbar in teorin i det praktiska arbetet, och det går ofta väldigt bra!” 

Åke uppfattar engagemanget och drivet att arbeta och göra saker som väldigt starkt hos eleverna, just eftersom de tycker uppgifterna är roliga och konkreta. 

 

Arbetsplatsförlagt lärande

En stor del av programmet är Arbetsplatsförlagt lärande, APL, där eleverna får testa på sina färdigheter utanför skolan. På skolan finns en praktiksamordnare som hjälper till att hitta bra praktikplatser som passar varje elev.
“Tidigare elever på programmet har varit hos byggvaruhandlare, kommunal verksamhet, parkskötsel, fastighetsskötsel.” berättar Åke.

 

Samarbete och gemenskap mellan programmen

Även om eleverna går olika program så lägger skolan stor vikt vid att göra saker tillsammans. Därför anordnas ett flertal fester och högtider där alla program umgås ihop.
“Vi har bland annat en skördefest, Lucia och julfirande, skolfester och friluftsdagar där hela skolan är med och firar tillsammans.” berättar Åke.

 


Läs mer om Fastighet, Anläggning och Byggnation –  ett yrkesinriktat nationellt program på Saltåskolan, anpassad gymnasieskola i Järna