Det byggs överallt!

31 mars, 2015 av Gerard

Lilla Trosa

Lilla Trosa

Vi har tidigare berättat om planerna att uppföra ett nytt hus på Lilla Trosa. Bygget är nu i full gång och som ni ser är det inte så långt kvar.

LäS-utbildningen

På Saltås område håller vi att förberedda den gamla snickerilokalen (som vi berättade om i förra nyhetsbrev har snickeriet flyttat till Järna) inför ombyggnad till undervisningsändamål. Med start i höst kommer LäS-utbildningen att flytta in i dessa lokaler. LäS-utbildningen är en blockutbildning som riktar sig till alla läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter i Sverige. För närvarande har LäS-utbildningen cirka 100 studenter, fördelade på fyra årskurser. Vi glädjer oss åt denna flytt och ser fram emot att välkomna alla här. Den som är intresserade av utbildningen kan läsa mer på: www.jarnakompetens.se.

läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter i Sverige

På Saltås område håller även vår kommande multibana på att byggas. Konstgräset kommer i maj, därefter kommer den att vara klar!

Vi fortsätter att berätta om hur alla dessa byggprojekt fortskrider under våren.

Gérard