Kvalitetsarbete


Inlägg ur vår blogg publicerade i kategorin Kvalitetsarbete:

Läs mer...
Läs mer...

Kvalitetsarbetet fortskrider

Kajsa, Annelie, Monica och Ann har under hösten 2011 och våren 2012 deltagit i ett ledarskapsprogram i Famnas regi – LEDA. Det var fyra verksamheter med olika inriktningar som deltog. Målsättningen med kursen var att […]

Läs mer...

AKK på Saltå By

I tidigare nyhetsbrev har vi informerat om vårt fortlöpande kvalitetsarbete. På Saltå By vill vi bli bättre på att kommunicera med ungdomar och vuxna som har nedsatt förmåga att kommunicera genom det talade språket. Ledningsgruppen […]

Läs mer...

Kvalitetsarbetet fortsätter

I februari informerade vi om vår satsning på kvalitetsutveckling. Detta arbete fortsätter i olika former. Tisdagen den 6 september träffade ledningsgruppen Jens Sjöberg och Hans Hägg (samma personer som flera av medarbetarna har träffat vid […]

Läs mer...