LSS Korttidstillsyn och korttidsvistelse

LSS Korttidstillsyn och korttidsvistelse

Kortisverksamhet

Saltå Bys korttidsverksamhet ligger i ett hus som heter Hasselängen. Vi har tillstånd för korttidstillsyn enligt LSS 9§7 och korttidsvistelse enligt LSS 9§6.

Här finns möjlighet för skolans dagelever att få tillsyn före och efter skoldagen, på skollov och vid behov en helg i månaden. Vi på Saltå By arbetar för en strukturerad vardag och en aktiv fritid, allt i en vacker och harmonisk miljö.

Fritidsaktiviteterna anpassas efter önskemål och individuella förutsättningar, där området kring Saltå By inbjuder till både rörelse och vila.

Kontakt