Att göra Saltå By synligt

30 november, 2013 av Gerard

Det händer ibland att medarbetare frågar mig vad mitt arbete går ut på, eftersom jag är relativt lite delaktig i det dagliga arbetet med våra ungdomar och vuxna. Grovt indelat kan man säga att mitt arbete består av tre olika områden.

Första området är den allmänna arbetsledningen av Saltå By, vilket innebär att överblicka ekonomin (budget- och uppföljningsarbete), att leda våra återkommande ledningsgruppsmöten samt att vara dagligt bollplank för enhetsansvariga i olika frågor.

Andra området är allt som berör fastighetsfrågor, från reparationsöversikt till planering av nya byggen utan att glömma den växande administrationen runt de olika rapporteringssystemen gällande bl a ventilation, brand med mera.

Tredje området är den utåtriktade verksamheten. Dit hör förutom utbildningsfrågor, delaktighet i olika rådskretsar och möten där Saltå By är representerad eller bör vara representerad. Denna utåtriktade verksamhet har visat sig vara allt mer väsentlig. Vi lever som bekant i ett informationssamhälle, vilket innebär och det idag inte räcker att göra ett gott arbete, man måste också se till att kommunicera detta goda arbete. Handläggare i de olika kommunerna byts ut ganska ofta och kunskapen om vår verksamhet är aldrig någonting som man kan ta för given. Det gäller att ständig tala om att man finns.

Vi var därför mycket glada när vi, i början av september, genom Famna fick en förfråga om att delta i en konferens som Ungdomsstyrelsen anordnade i samband med publiceringen av deras rapport ”Ung med funktionsnedsättning”. Saltå By skulle där framstå som det lokala goda exemplet. Jag tackade förstås ja och bad Kajsa att komma med. Så ett par dagar innan det blev dags, fick vi höra att vårt framförande skulle filmas och sändas på Kunskapskanalen… Vi hann knappt bli nervösa innan det blev dags! Vårt framförande kan ni se på www.urplay.se, sök på Saltå By.

Vi har också publicerat en annons i tidningen Dagens Samhälle, en tidning som riktar sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden.

Annonsen kom ut vecka 46.

Ytterligare en aspekt av den utåtriktade verksamheten är närvaron på olika mässor och evenemang, som berör vårt verksamhetsfält. Kajsa, Annelie och Christian var på Socionomdagarna vecka 46 och kommer att delta på en mässa om Psykiskt ohälsa under vecka 48. Till det ändamålet har vi färdigställt en ny broschyr och några färggranna roll-ups.

Så mycket händer på det kommunikativa området och mer kommer det att bli!

Gérard