Arbetspraktik på Saltå

30 april, 2013 av Gerard

Vi berättade i februaribrevet om Helenas (vår studie- och praktiksamordnare) arbete med APU och arbetspraktik.

Arbetspraktiken sker i tredje och fjärde året i skolan och kan göras på olika sätt. I regel börjar man sin praktik på Saltås egen dagliga verksamhet. Närheten till skolan och den bekanta miljön gör att elever kan känna sig trygga när de ska prova på ett arbete.

På bilderna ovan ser ni Gustav som hade sin första praktik i ”veden” hos oss. Praktiken var vecka 15 och Gustav arbetade ihop med Joakim och Roger under arbetsledaren Pelle. Gustavs uppgift var att packa den klyvna veden ner i vedsäckarna, vilket han gjorde med stor noggrannhet och arbetsglädje.

Monica