Vår pedagogiska profil

Vi är övertygade om att alla har möjlighet att utvecklas. Vi arbetar för en helhetlig terapeutisk miljö där skola, boende och fritid samverkar för att väcka elevens inneboende utvecklingsmöjligheter.

Det centrala i vår pedagogik är en helhetssyn på människan, en harmonisk och läkande miljö och en strukturerad skoldag.

Vi ser inte människan enbart som en intellektuell varelse, utan också som en känslo- och viljevarelse. Utvecklingsmöjligheterna ligger i samspelet mellan tanke, känsla och vilja. Därför är det viktigt att det finns en rytm mellan den teoretiska undervisningen, det konstnärlig övandet och det praktiska arbetet, till exempel hantverk.

Läs mer... Kontakt
  • Skolmiljö som visar ett skrivbord med elevens studiematerial på en anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola) i Järna. Bok med texten "Kulturhistoria".
  • Skolhus och utemiljö på anpassad gymnasieskola
  • Trådrulle. Lektion i textilslöjd på anpassad gymnasieskola med programmet estetiska verksamheter