Ansök

Hur gör jag om jag är intresserad av en plats på Saltåskolan?


För att gå i gymnasiet hos oss behöver du göra en ansökan. Ansökan sker på olika sätt beroende på var du bor. Hör med din Studie-och yrkesvägledare i din skola eller fråga din kommun.

I Stockholmsområdet sker antagning via Indra. Ansökningsperioden i systemet är öppen mitten av januari – mitten av februari, samt för omval mitten av april till mitten av maj.
Ansök nu via Indra


Ta kontakt med:

Lena Olds, rektor
076-133 83 03
lena.olds@saltaby.se

Helena Just Knutsson, studie/praktiksamordnare
070-574 47 88
helena@saltaby.se

Saltå bys växel tel: 08-551 501 49
info@saltaby.se

Intresseanmälan Jag vill veta mer


Så går det till

Steg 1
Då får du in formation om skolan och/eller boendet.
Vi berättar om vad vi kan erbjuda.
Vi bokar in ett första besök.
Vi går runt och tittar på verksamheten (besöket tar 1‐2 timmar)
Obs! Vi vill gärna få information om elevens behov och önskemål.

Steg 2
Är ni intresserade av plats vänder ni er till er kommun, utbildningskontoret för skolplatsen, LSS-handläggare för boendeplats. Vi hjälper gärna till att reda ut processen. De större kommunerna har ofta ett digitalt system där ungdomar sista året i grundskolan söker gymnasieplats sista terminen. Gäller ansökan Grundskola åk 7-9, prata direkt med placeringsansvarig i din kommun.

Steg 3
Eleven erbjuds en provperiod individuellt efter behov. I slutet av provperioden har vi ett utvärderingsmöte tillsammans med er och hemkommunen. På mötet beslutas om eleven kan få en plats på skolan. Observera att din kommun måste fatta beslut för att placeringen ska gå igenom. Fråga även handläggaren om skolskjuts!

Kontakt
  • Skolmiljö som visar ett skrivbord med elevens studiematerial på en anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola) i Järna. Bok med texten "Kulturhistoria".
  • Skolhus och utemiljö på anpassad gymnasieskola
  • Trådrulle. Lektion i textilslöjd på anpassad gymnasieskola med programmet estetiska verksamheter