Ängsateljén tar form

30 september, 2012 av

Vid föreningens årsmöte i juni hade vi utlyst en namntävling till det nya textilhuset som håller på att byggas på Saltå By. Det vinnande bidraget blev namnet ”Ängsateljén”.

För de av er som är nya bland elever, medarbetare, vuxna eller föräldrar i vår krets, kan vi berätta att Ängsateljén kommer att ersätta flera andra lokaler på Saltå. Det intilliggande Roseriet som idag hyser textil- och tovningsverkstaden samt tvätten kommer att försvinna då dessa ”baracker” har gjort sitt. Alla dessa verksamheter kommer att flytta in i Ängsateljén. Dessutom kommer skolans textilverksamhet, som idag finns en trappa upp ovanför musiken i verkstadslängan, också att flytta dit. Och slutligen kommer även ljusstöpningsverksamheten, som idag finns i det nyrenoverade Lidret, att flytta till Ängsateljén. När detta är gjort kommer sedan de gamla ljustoppningslokalerna att renoveras för andra ändamål.

Vi räknar med att Ängsateljén ska vara färdigbyggd till jul. Sedan kommer det att dröja en bit in på det nya året innan all inredning, belysning med mera är på plats. Men snart så har vi nya fina lokaler att kunna arbeta i!