Allt privat är inte detsamma!

28 november, 2011 av

I våras informerade vi om att Saltå By sedan flera år tillbaka är medlem i Famna, en organisation som arbetar för vård och omsorg utan vinstsyfte.

I den senaste debatten omkring bland annat Caremas vinstmaximering och bristande omvårdnad, känns det angeläget om att påminna vikten om detta medlemskap. Som Lars Petterson, generalsekreterare i Famna, skriver i inlägget längre ner, så är det skillnad på privat och privat.

Saltå By är sedan 1942 en verksamhet som drivs privat, det vill säga att den inte drivs av stat, kommun eller landsting. Detta innebär dock inte att någon enskild person berikar sig på verksamheten. Saltå By är en ideell förening och allt överskott återinvesteras i verksamheten, vilket kommer våra elever och arbetstagare tillgodo.

Vi är övertygade om att vård, omsorg och skola drivs bäst utan enskilt vinstsyfte. Där egenintresset inte råder finns de bästa förutsättningarna för en sund verksamhetsutveckling inom dessa områden.

Här är en länk till Lars Pettersons artikel, läs och sprid den vidare! http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/famna/blog_post/view/allt-privat-aer-inte-detsamma-9459

Gérard

Kategorier

Saltå By