AKK på Saltå By

29 februari, 2012 av

Alternativ och kompletterande kommunikation

AKK är en förkortning av Alternativ och Kompletterande Kommunikation

I tidigare nyhetsbrev har vi informerat om vårt fortlöpande kvalitetsarbete. På Saltå By vill vi bli bättre på att kommunicera med ungdomar och vuxna som har nedsatt förmåga att kommunicera genom det talade språket.

Ledningsgruppen har därför beslutat att Saltå ska arbeta för att öka kompetensen i medarbetargruppen när det gäller AKK.

AKK är en förkortning av Alternativ och Kompletterande Kommunikation och är ett samlingsnamn för kommunikation som inte bygger på tal. Förutom uttryckssätt som kroppsspråk och gester finns teckenstöd, bilder, bliss-symboler med mera.

Som en första åtgärd har vi bestämt att alla som arbetar på Saltå By ska lära sig ett tecken i veckan. Vidare har vi bestämt att skicka två medarbetare ur terapikollegiet (Elisabeth Cederqvist och Marja Lartaud) på en veckokurs nu på våren. Meningen är att Elisabeth och Marja därefter ska kunna fungera som handledare för alla andra medarbetare på Saltå.

Vill du fördjupa dig i AKK, följ denna länk från hjälpmedelsinstitutet:
http://www.hi.se/global/pdf/2010/10305-vad-ar-akk.pdf.

Vill du veta mer om vår satsning, hör av dig till mig!

Kajsa