Här växer jag

Trygghet, glädje och kreativitet

Saltå By är en idéburen och icke vinstdrivande verksamhet som i mer än 80 år har följt människor med funktionsnedsättning på resan mot självständighet och självkänsla. Hos oss samverkar anpassad gymnasieskola, LSS-boende och daglig verksamhet – alla med förankring i den antroposofiska människokunskapen.

Vi utgår alltid från individens potential och utvecklingsmöjlighet, med glädje och trygghet som ledord.

Välkommen till oss!

 


Info om covid-19

Under denna länk samlar och uppdaterar vi kontinuerligt kring covid-19.


Blomma som rör sig

Våra kärnvärden

Vi är en del av organisationen Värna och tillsammans med dem har vi utarbetat gemensamma kärnvärden.


Läsårstider 2021/2022 och 2022-2023

Nu finns läsårstider för läsåret 2021/2022 och 2022-2023 under dokument. Läs mer
Kontakt
  • Skolmiljö som visar ett skrivbord med elevens studiematerial på gymnasiesärskola. Bok med texten "Kulturhistoria".