Vår pedagogiska profil

Vi är övertygade om att alla har möjlighet att utvecklas. Vi arbetar för en helhetlig terapeutisk miljö där skola, boende och fritid samverkar för att väcka elevens inneboende utvecklingsmöjligheter.

Det centrala i vår pedagogik är en helhetssyn på människan, en harmonisk och läkande miljö och en strukturerad skoldag.

Vi ser inte människan enbart som en intellektuell varelse, utan också som en känslo- och viljevarelse. Utvecklingsmöjligheterna ligger i samspelet mellan tanke, känsla och vilja. Därför är det viktigt att det finns en rytm mellan den teoretiska undervisningen, det konstnärlig övandet och det praktiska arbetet, till exempel hantverk.

Vi arbetar med periodundervisning och muntligt berättande. Eleverna gör sina egna periodhäften. Det finns också utrymme för individuellt arbete.

Konstnärligt och praktiskt övande värderas högt i skolan, eftersom det bidrar till balans och välbefinnande. Vi har flera verkstäder till elevernas förfogande bland annat för smide, keramik, träsnidning, textil och data- och mediekunskap.

Vi erbjuder också de för Waldorfskolan specifika ämnena eurytmi, bothmergymnastik och formteckning. Vi börjar och avslutar skoldagen med en samling med både musikaliskt och språkligt inslag.

Kontakt
  • Skolmiljö