Individuella programmet - Saltå By
Saltå By

Individuella programmet

För dig som vill ha en utbildning utifrån dina behov och förutsättningar. Du kan kombinera med ämnen från de andra programmen, till exempel Musik, dans och drama, Religion och livsfrågor och Livsstil och hälsa.

Kursplan Individuellt program