Daglig verksamhet

Daglig verksamhet

Rätten till individuellt meningsfullt arbete.

Självständighet, utveckling och yrkesstolthet är något vi värderar högt. I våra verkstäder på Dagliga verksamheten finns något att göra för alla. Att få känna arbetsglädje, värde och trygghet i sitt samhällsdeltagande är för oss självklart.

Inom den dagliga verksamheten erbjuder vi många olika arbeten. Uppgifterna utgår alltid från arbetstagarens önskemål och förutsättningar. Här arbetar vi med kontinuitet, rutiner och personlig utveckling, vilket löper som en röd tråd genom hela verksamheten. 

De väl utformade och vackra lokalerna skapar goda förutsättningar för en ändamålsenlig arbetsmiljö. 


Yxa hugger ved

Kontakt

30 platser
Varierande arbetsuppgifter
Olika verkstäder och ateljéer