LSS ungdomsboende

LSS ungdomsboende

Delaktighet på vägen till självständighet.

Saltå Bys ungdomsboenden är fördelade på sex olika enheter. Alla hus finns inom området, med gångavstånd till skola, matsal och fritidsaktiviteter. Tillsammans med skolan erbjuder vi individuellt stöd och en trygg och sammanhållen miljö. Det gör det möjligt för ungdomarna att utvecklas och ta ansvar för sin egen framtid.

Det viktigaste för oss är att ungdomarna är delaktiga i sin vardag – från de större till de mindre besluten. Alla får göra sin röst hörd och delta i planering och utförandet av vardagssysslor. För en meningsfull och rolig fritid erbjuder vi många olika aktiviteter – alla anpassade efter förutsättningar och intresse.

Vi har en välutbyggd Hälso – och sjukvårdsdel och samarbetat aktivt med Habilitering och andra insatser inom regionen.

Kontakt

Fakta

 • LSS-ungdomsboende kombinerat med anpassad gymnasieskola
 • 31 platser
 • 6 olika boenden
 • Upptagningsområde: hela landet
 • Naturnära och lugn miljö

Vi finns i Järna, Södertälje kommun, Stockholms län.


Våra kärnvärden

Vi är en del av organisationen Värna och tillsammans med dem har vi utarbetat gemensamma kärnvärden.

 • Skolarbete i det egna rummet på Saltå bys LSS ungdomsboende i Järna söder om Södertälje.
 • Gemensamma ytor för umgänge, mat och avkoppling på Saltå bus ungdomsboende 6 mil söder om Stockholm.
 • En elev i sitt elevboende med eget rum, LSS ungdomsboende
 • Öppen spis och växter
 • Gemensamt vardagsrum med soffor och spel. En plats för avkoppling och gemenskap.
 • Lapp på anslagstavla med texten "Jag älskar Saltå by" på Saltå Bys ungdomsboende med tillstånd enligt LSS.
 • Vänner och gemenskap.
 • LSS Ungdomsboende
 • LSS Ungdomsboende i Järna, Södertälje, Stockholm