Korttidsverksamhet - Saltå By
Saltå By

Korttidsverksamhet

Saltå bys korttidsverksamhet ligger i ett hus som heter Hasselängen. Vi har tillstånd för korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS § 9. Vi arbetar för en strukturerad vardag, en vacker miljö och en aktiv fritid.